Privacy statement

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten en activiteiten van Dutch Barbell Club.

Dutch Barbell Club is een eenmanszaak.
Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Wij zijn als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Amerikastraat 13

Postcode : 5171 PL
Plaats : Kaatsheuvel

KvK nr. : 73591920
BTW nr. : NL85572809B01

Telefoonnummer : 06-53987352
e-mailadres : info@dutchbarbellclub.nl

pastedGraphic.png

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Dutch Barbell Club jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geef ik aan dat ik voldoe aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

Dutch Barbell Club respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website. 

Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie, die ik van jou ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij ons ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Dutch Barbell Club. Wees je er dus van bewust dat Dutch Barbell Club niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website van Dutch Barbell Club.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Dutch Barbell Club jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

PERSOONSGEGEVENS DIE DUTCH BARBELL CLUB VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Dutch Barbell Club van jou kan verwerken:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adres- of postbusgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw bankrekeningnummer;
– Jouw klantnummer, SEPA ID;
– Jouw inloggegevens bij een online account;
– Jouw uploads (bijv. bij een webshop);
– Jouw review;
– Jouw social media accountnamen;
– Jou Avatar;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Inloggegevens account;
– Jouw klik- en koopgedrag
– Jouw bestelgegevens;
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Gegevens over jouw surfgedrag;
– Apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DUTCH BARBELL CLUB VERWERKT

Dutch Barbell Club verwerkt wel bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

Dutch Barbell Club heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@dutchbarbellclub.nl, dan verwijder ik deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald. 

Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een van mijn producten en/of diensten koopt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan Dutch Barbell club verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking moeten bovendien gerechtvaardigd zijn.

Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming. 

Bij ieder doel voor het verwerken van persoonsgegevens, moet Dutch Barbell Club een grondslag hebben. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag 
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
(en je kunt je weer gemakkelijk uitschrijven)
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. [BEDRIJFSNAAM] verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Affiliate marketingGerechtvaardigd belang 
9. Voor gepersonaliseerde e-mails en een verjaardag berichtGerechtvaardigd belang 
10. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen Gerechtvaardigd belang
11. Voor het toepassen van marketing, direct marketing en retargetingOmdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
12. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalenGerechtvaardigd belang 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem wel besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Barbell Club) tussen zit.

Dutch Barbell Club gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Hotjar, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene. Op deze manier kunnen onze website steeds verbeteren en kunnen wij je gepersonaliseerde producten aanbieden.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Dutch Barbell Club bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Termijn Reden 
Dutch Barbell Club7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling 
Jouw KvK-nummer (bedrijven)7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling 
Jouw voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoekDutch Barbell Club analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website30 dagen na websitebezoek Dutch Barbell Club analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
De webpagina’s die jij bekijkt, hoe je deze bekijkt en vanaf welk apparaat (Facebook pixel)30 dagen na websitebezoekIn het kader van de Facebook-pixel:
– Zodat advertenties aan de juiste mensen worden weergegeven;
  Zodat wij advertentiedoelgroepen kunnen maken;

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Dutch Barbell Club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dutch Barbell Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst mee af te sluiten.

Met de volgende derden deelt Dutch Barbell Club gegevens:

DerdeCategorie Doel delen Welke gegevens 
AccountantVerwerkingsverantwoordelijkeOm de BTW-aangifte te doenInkoop- en verkoopfacturen 
Online boekhoudsysteemVerwerkerOm facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen. 
Email- en websiteprovider (hostingpartij)VerwerkerVoor de website en e-mails Versleutelde gegevens 
Webwinkel-software-partijVerwerkerVoor het inrichten van de webshop 
Betaaldienst Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam 
Tussenpartij betalingenVerwerker Als collector van Ideal betalingen Sportbit, Multisafepay
WebdesignerVerwerkerOm de website te bouwen of te optimaliserenGegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief 
Medewerkers (zzp) Verwerkers Om mij te ondersteunen in mijn dagelijks werkzaamheden (administratie, planning etc.) Diversen
WordPressVerwerkers Om mijn onlineomgeving in te kunnen richtenVersleutelde gegevens
Online nieuwsbriefsysteem Verwerker Om mijn mailinglist bij te houden en mijn nieuwsbrieven in te maken en versturen Naam en emailadres 
Tracking partijen Verwerkingsverantwoordelijk Om advertenties aan de juiste mensen weer te geven en om advertentiedoelgroepen te maken.De webpagina’s die jij bekijkt, hoe je deze bekijkt en vanaf welk apparaat. Cookiebot

JOUW RECHTEN

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Dutch Barbell Club in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dutchbarbellclub.nl.
Dutch Barbell Club zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

2. Intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Barbell Club en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


3. Indienen klacht
Dutch Barbell Club wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Dutch Barbell Club niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Dutch Barbell Club wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Dutch Barbell Club gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele,  analytische en tracking cookies
Dutch Barbell Club maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Dutch Barbell Club.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van Dutch Barbell Club zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk YouTube zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

www.dutchbarbellclub.nl is de website van Dutch Barbell Club.

Youtube
Verder worden YouTube-videos embed op mijn website, www.dutchbarbellclub.nl maar deze worden in de privacy-modus geplaatst.

Facebook-pixel
Ik maak gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op mijn website.
Ik gebruik een Facebook pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tijdens het bezoeken van mijn website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out
Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 • De website van Dutch Barbell Club maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 • Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden;
 • We werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij; 
 • We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kunnen komen. 
 • Je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen;
 • We voorzien onze website van regelmatige en automatische veiligheidsscans;
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • De server van onze e-commerce clouddienst zal, als er veelvuldige verzoeken worden gedaan, dit loggen (i.v.m. hack/DoS pogingen voorkomen) en meldt verdachte veelvoud van downloads;
 • Alleen onze eigen medewerkers hebben (beperkte) toegang tot je gegevens om hun werk te kunnen doen;
 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Dutch Barbell Club verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@dutchbarbellclub.nl 

WIJZIGINGEN
Als ik wijzigingen aanbreng in de privacyverklaring, dan zal ik steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op de website.