Disclaimer

Disclaimer voor dutchbarbellclub.nl
Dutch Barbell Club (Kamer van Koophandel: 73591920 ), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot dutchbarbellclub.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Dutch Barbell Club behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Dutch Barbell Club spant zich in om de inhoud van dutchbarbellclub.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op dutchbarbellclub.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dutch Barbell Club. Voor op dutchbarbellclub.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dutch Barbell Club nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dutch Barbell Club en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutch Barbell Club, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.